TPHCM sẽ chuyển một số huyện lên quận giai đoạn 2021- 2030

TPHCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để lập thành phố phía Đông.  Ảnh: Minh Quân
TPHCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để lập thành phố phía Đông. Ảnh: Minh Quân
TPHCM dự kiến sáp nhập 3 quận (gồm quận 2, 9 và Thủ Đức) để lập thành phố phía Đông. Ảnh: Minh Quân
Lên top