TPHCM phải liên kết vùng, giải quyết bất cập hạ tầng giao thông

Những năm gần đây, TPHCM đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, song so với nhu cầu phát triển trong tương lai vẫn chưa thể đáp ứng. Ảnh: Huyền Trân
Những năm gần đây, TPHCM đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, song so với nhu cầu phát triển trong tương lai vẫn chưa thể đáp ứng. Ảnh: Huyền Trân
Những năm gần đây, TPHCM đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, song so với nhu cầu phát triển trong tương lai vẫn chưa thể đáp ứng. Ảnh: Huyền Trân
Lên top