TP.HCM: Nguồn cung căn hộ thấp nhất trong vòng 3 năm

Nguồn cung căn hộ TP.HCM thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Ảnh: H.THẮNG
Nguồn cung căn hộ TP.HCM thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Ảnh: H.THẮNG
Nguồn cung căn hộ TP.HCM thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Ảnh: H.THẮNG
Lên top