TPHCM: Nghịch lí sức mua căn hộ giảm, nhưng giá lại tăng

Năm 2018 dự án chung cư triển khai mới giảm (ảnh: PK).
Năm 2018 dự án chung cư triển khai mới giảm (ảnh: PK).
Năm 2018 dự án chung cư triển khai mới giảm (ảnh: PK).
Lên top