TPHCM: Lùm xùm chuyển nhượng căn hộ tại dự án Đức Long Golden Land

Ngưng chuyển nhượng hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ dự án Đức Long    Golden Land
Ngưng chuyển nhượng hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ dự án Đức Long Golden Land
Ngưng chuyển nhượng hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ dự án Đức Long Golden Land
Lên top