TPHCM: Lo thời gian xử lý vướng mắc cho các dự án đình trệ tiếp tục kéo dài

Mặc dù đã luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm nhưng khâu thủ tục giải quyết các vướng mắc cho các dự án vẫn kéo dài. Ảnh: Gia Miêu
Mặc dù đã luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm nhưng khâu thủ tục giải quyết các vướng mắc cho các dự án vẫn kéo dài. Ảnh: Gia Miêu
Mặc dù đã luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm nhưng khâu thủ tục giải quyết các vướng mắc cho các dự án vẫn kéo dài. Ảnh: Gia Miêu
Lên top