TPHCM họp khẩn tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Quy mô thị trường bất động sản và nguồn cung ở TP.HCM giảm mạnh.
Quy mô thị trường bất động sản và nguồn cung ở TP.HCM giảm mạnh.
Quy mô thị trường bất động sản và nguồn cung ở TP.HCM giảm mạnh.
Lên top