TP.HCM: Hệ lụy nào khi dự án nhà ở giảm, giá tăng?

Lượng dự án nhà ở hoàn thành giảm mạnh trong năm 2019 (ảnh:PK).
Lượng dự án nhà ở hoàn thành giảm mạnh trong năm 2019 (ảnh:PK).
Lượng dự án nhà ở hoàn thành giảm mạnh trong năm 2019 (ảnh:PK).
Lên top