TPHCM: Gỡ vướng thủ tục dự án nhà ở xã hội có quy mô 2.000 căn ở Bình Chánh

Doanh nghiệp mong muốn thủ tục xây dựng nhà ở xã hội cần phải thông thoáng hơn thì mới mong tăng nguồn cung
Doanh nghiệp mong muốn thủ tục xây dựng nhà ở xã hội cần phải thông thoáng hơn thì mới mong tăng nguồn cung
Doanh nghiệp mong muốn thủ tục xây dựng nhà ở xã hội cần phải thông thoáng hơn thì mới mong tăng nguồn cung
Lên top