TPHCM giữ nguyên khung giá đất 2014-2019, mức tối đa 162 triệu đồng/m2

Đường Nguyễn Huệ có giá cao nhất là 162 triệu đồng/m2.  Ảnh: Minh Quân
Đường Nguyễn Huệ có giá cao nhất là 162 triệu đồng/m2. Ảnh: Minh Quân
Đường Nguyễn Huệ có giá cao nhất là 162 triệu đồng/m2. Ảnh: Minh Quân
Lên top