TPHCM chi tiền tỉ cho ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo

Bản đồ khu đô thị phía đông TPHCM (màu đỏ) gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.
Bản đồ khu đô thị phía đông TPHCM (màu đỏ) gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.
Bản đồ khu đô thị phía đông TPHCM (màu đỏ) gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.
Lên top