TPHCM chi gần 1.000 tỉ đồng giải quyết ngập do triều cường