TPHCM: Cảnh báo nhiều dự án bất động sản "ma"

Trong bối cảnh thị trường đất nền nóng sốt, đã bắt đầu có sự xuất hiện của các dự án "ma" trên địa bàn thành phố.
Trong bối cảnh thị trường đất nền nóng sốt, đã bắt đầu có sự xuất hiện của các dự án "ma" trên địa bàn thành phố.
Trong bối cảnh thị trường đất nền nóng sốt, đã bắt đầu có sự xuất hiện của các dự án "ma" trên địa bàn thành phố.
Lên top