TP Vinh cưỡng chế phá dỡ các căn hộ chung cư Quang Trung cũ nát

TP Vinh tổ chức cưỡng chế phá dỡ các nhà chung cư B3 và B6 thuộc khu B-chung cư Quang Trung. Ảnh: Quang Đại
TP Vinh tổ chức cưỡng chế phá dỡ các nhà chung cư B3 và B6 thuộc khu B-chung cư Quang Trung. Ảnh: Quang Đại
TP Vinh tổ chức cưỡng chế phá dỡ các nhà chung cư B3 và B6 thuộc khu B-chung cư Quang Trung. Ảnh: Quang Đại
Lên top