TP Hồ Chí Minh: Danh sách các dự án nhà ở sắp bị kiểm tra

Nhiều dự án nhà ở xã hội sắp được triển khai tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh BD.
Nhiều dự án nhà ở xã hội sắp được triển khai tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh BD.
Nhiều dự án nhà ở xã hội sắp được triển khai tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh BD.
Lên top