Tòa nhà nằm ngang từ độ cao 260m ở Trung Quốc sắp hoàn thành

Lên top