Toà nhà 8B Lê Trực: Giấy phép xây dựng cấp đúng hay sai, không ai trả lời

Toà nhà 8B Lê Trực. Ảnh: T.KHÁNG
Toà nhà 8B Lê Trực. Ảnh: T.KHÁNG
Toà nhà 8B Lê Trực. Ảnh: T.KHÁNG
Lên top