Vụ đại gia bất động sản “đại chiến”:

Tòa đã thụ lý vụ kiện đòi hủy đấu giá dự án dân cư nghìn tỉ

KDC Hòa Lân nơi xảy "đại chiến"
KDC Hòa Lân nơi xảy "đại chiến"
KDC Hòa Lân nơi xảy "đại chiến"
Lên top