Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề