Tổ chức, cá nhân bỏ hoang đất có thể bị xử phạt tới 20 triệu đồng

Lên top