TNTech là đối tác triển khai giải pháp TP thông minh của Archibus tại VN

Tổng Giám đốc Archibus Việt Nam đánh giá Việt Nam là quốc gia rất tích cực trong việc triển khai các dự án đô thị thông minh, thành phố thông minh. Ảnh: TNR
Tổng Giám đốc Archibus Việt Nam đánh giá Việt Nam là quốc gia rất tích cực trong việc triển khai các dự án đô thị thông minh, thành phố thông minh. Ảnh: TNR
Tổng Giám đốc Archibus Việt Nam đánh giá Việt Nam là quốc gia rất tích cực trong việc triển khai các dự án đô thị thông minh, thành phố thông minh. Ảnh: TNR
Lên top