TNR Holdings Vietnam nhận giải thưởng nhà phát triển BĐS nhà ở tốt nhất VN

Ông Nguyễn Đăng Phương – Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Vietnam đại diện lên nhận giải
Ông Nguyễn Đăng Phương – Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Vietnam đại diện lên nhận giải
Ông Nguyễn Đăng Phương – Phó Tổng Giám đốc TNR Holdings Vietnam đại diện lên nhận giải
Lên top