TNR Holdings Vietnam khởi động dự án quản lý nguồn lực ERP SAP S/4HANA

TNR Holdings Vietnam sử dụng giải pháp công nghệ đã áp dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp BĐS hàng đầu thế giới. Ảnh: TNR
TNR Holdings Vietnam sử dụng giải pháp công nghệ đã áp dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp BĐS hàng đầu thế giới. Ảnh: TNR
TNR Holdings Vietnam sử dụng giải pháp công nghệ đã áp dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp BĐS hàng đầu thế giới. Ảnh: TNR
Lên top