TMS Group – 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng DN phát triển bền vững

Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019. Ảnh: PV
Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019. Ảnh: PV
Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019. Ảnh: PV
Lên top