Tỉnh cưỡng chế "đất vàng", Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ Gia Lai cưỡng chế khu "đất vàng" trước thời hạn. Ảnh Nam Phong
Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ Gia Lai cưỡng chế khu "đất vàng" trước thời hạn. Ảnh Nam Phong
Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ Gia Lai cưỡng chế khu "đất vàng" trước thời hạn. Ảnh Nam Phong

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top