Tỉnh Bình Thuận lý giải gì về Dự án Biển Quê Hương?

Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương.
Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương. Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương. Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Lên top