Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời lý do hợp thức hóa sai phạm của VEA

Rất nhiều công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo do VEA làm chủ đầu tư.
Rất nhiều công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo do VEA làm chủ đầu tư.
Rất nhiều công trình sai phạm tại dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo do VEA làm chủ đầu tư.
Lên top