Tin vui với người thu nhập thấp: Tiếp tục xây dựng 110 dự án nhà ở xã hội

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa