Tín dụng bất động sản “tăng nhiệt”

Các ngân hàng đang hướng dòng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản để "cứu" tăng trưởng tín dụng. Ảnh: Tú Minh
Các ngân hàng đang hướng dòng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản để "cứu" tăng trưởng tín dụng. Ảnh: Tú Minh
Các ngân hàng đang hướng dòng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản để "cứu" tăng trưởng tín dụng. Ảnh: Tú Minh
Lên top