Tìm biện pháp xử lý biệt thự tiền tỉ bỏ hoang hàng chục năm

Khu biệt thự ở Nam An Khánh cỏ mọc um tùm không có người ở. Ảnh: Cao Nguyên
Khu biệt thự ở Nam An Khánh cỏ mọc um tùm không có người ở. Ảnh: Cao Nguyên
Khu biệt thự ở Nam An Khánh cỏ mọc um tùm không có người ở. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top