Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort

Lực lượng chức năng tiếp tục cưỡng chế công trình Gia Trang Quán - Tràm Chim resort ở Bình Chánh. Ảnh: Gia Miêu
Lực lượng chức năng tiếp tục cưỡng chế công trình Gia Trang Quán - Tràm Chim resort ở Bình Chánh. Ảnh: Gia Miêu
Lực lượng chức năng tiếp tục cưỡng chế công trình Gia Trang Quán - Tràm Chim resort ở Bình Chánh. Ảnh: Gia Miêu
Lên top