Tiềm năng bất động sản tỉnh lẻ đang được đánh thức

Khu đô thị Cái Dăm là một trong những dự án thành công của Geleximco tại thị trường bất động sản tỉnh.
Khu đô thị Cái Dăm là một trong những dự án thành công của Geleximco tại thị trường bất động sản tỉnh.
Khu đô thị Cái Dăm là một trong những dự án thành công của Geleximco tại thị trường bất động sản tỉnh.
Lên top