Thực hư việc xây dựng “cao ốc tro cốt” giữa lòng Hà Nội