Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng đồng ý mở rộng và nâng cấp đô thị tại 7 tỉnh

  Một góc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Một góc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang