Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bán, tặng cho bằng giấy viết tay

Trong một số trường hợp, đất được mua bán, tặng cho bằng giấy viết tay vẫn được làm hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định. Ảnh: LĐO
Trong một số trường hợp, đất được mua bán, tặng cho bằng giấy viết tay vẫn được làm hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định. Ảnh: LĐO
Trong một số trường hợp, đất được mua bán, tặng cho bằng giấy viết tay vẫn được làm hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top