Thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh

Tăng thu thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 61,7% so với cùng kỳ. Ảnh Cao Nguyên.
Tăng thu thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 61,7% so với cùng kỳ. Ảnh Cao Nguyên.
Tăng thu thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 61,7% so với cùng kỳ. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top