Thu hồi hơn 150 ngàn m2 đất từ 2 dự án lấn Vịnh Nha Trang

Khu vực đảo Hòn Rùa trên Vịnh Nha Trang đã bị chủ đầu tư cạo lấn hàng nghìn m2 ra biển.
Khu vực đảo Hòn Rùa trên Vịnh Nha Trang đã bị chủ đầu tư cạo lấn hàng nghìn m2 ra biển.
Khu vực đảo Hòn Rùa trên Vịnh Nha Trang đã bị chủ đầu tư cạo lấn hàng nghìn m2 ra biển.
Lên top