Thu hồi đất dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ: Người dân nguy cơ trắng tay, chính quyền thì... bó tay

Một trong những khu đất cần thu hồi sau đại án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ hiện đang là trường mẫu giáo với hơn 200 trẻ và 40 lao động đang học tập, làm việc. Ảnh: Hữu Long
Một trong những khu đất cần thu hồi sau đại án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ hiện đang là trường mẫu giáo với hơn 200 trẻ và 40 lao động đang học tập, làm việc. Ảnh: Hữu Long
Một trong những khu đất cần thu hồi sau đại án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ hiện đang là trường mẫu giáo với hơn 200 trẻ và 40 lao động đang học tập, làm việc. Ảnh: Hữu Long
Lên top