Thu hồi chứng nhận cơ sở lưu trú đạt hạng 4 sao nhiều khách sạn