Thu hồi 21/22 sổ đỏ mà nhân viên nhà đất tự ý mang cho “mượn”

Nhiều kẽ hở pháp luật được phát hiện sau vụ việc nhân viên nhà đất mang 22 cuốn “sổ đỏ” cho “mượn”. Ảnh: Hữu Long
Nhiều kẽ hở pháp luật được phát hiện sau vụ việc nhân viên nhà đất mang 22 cuốn “sổ đỏ” cho “mượn”. Ảnh: Hữu Long
Nhiều kẽ hở pháp luật được phát hiện sau vụ việc nhân viên nhà đất mang 22 cuốn “sổ đỏ” cho “mượn”. Ảnh: Hữu Long
Lên top