Thời hạn sử dụng các loại đất theo quy định pháp luật

Khi hết thời hạn Nhà nước sẽ xem xét gia hạn thời gian sử dụng các loại đất. Ảnh: Phan Anh
Khi hết thời hạn Nhà nước sẽ xem xét gia hạn thời gian sử dụng các loại đất. Ảnh: Phan Anh
Khi hết thời hạn Nhà nước sẽ xem xét gia hạn thời gian sử dụng các loại đất. Ảnh: Phan Anh
Lên top