Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài

Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với cá nhân người nước ngoài tối đa không quá 50 năm. Ảnh: T.KHÁ
Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với cá nhân người nước ngoài tối đa không quá 50 năm. Ảnh: T.KHÁ
Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với cá nhân người nước ngoài tối đa không quá 50 năm. Ảnh: T.KHÁ
Lên top