Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ là bao lâu?

Lên top