Thời gian cấp phép xây dựng có thể giảm một nửa?

Lên top