Thời điểm người dân được chuyển quyền sở hữu nhà ở

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được quy định cụ thể tại Luật Nhà ở 2014. Ảnh: Gia Miêu
Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được quy định cụ thể tại Luật Nhà ở 2014. Ảnh: Gia Miêu
Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được quy định cụ thể tại Luật Nhà ở 2014. Ảnh: Gia Miêu
Lên top