Thoát "kiếp" quy hoạch treo, lại '"sống mòn" chờ quy trình hành chính

Người dân trong khu dân cư khang trang này lại tiếp tục "sống mòn" chờ cơ quan chức năng.
Người dân trong khu dân cư khang trang này lại tiếp tục "sống mòn" chờ cơ quan chức năng.
Người dân trong khu dân cư khang trang này lại tiếp tục "sống mòn" chờ cơ quan chức năng.
Lên top