Thiếu sót trong quản lý hạ tầng tại Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng

Lên top