Thiếu quỹ đất công nghiệp vì vướng giải phóng mặt bằng và định giá thu

Rất nhiều khu công nghiệp vẫn đang vướng vì khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Gia Miêu
Rất nhiều khu công nghiệp vẫn đang vướng vì khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Gia Miêu
Rất nhiều khu công nghiệp vẫn đang vướng vì khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: Gia Miêu
Lên top