Thiếu nước trầm trọng, Sapa đối diện nguy cơ vỡ trận dịp nghỉ lễ 30.4

Lên top