Thiếu nhà ở xã hội, ế nhà tái định cư

Khu nhà tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Ngọc Tiến
Khu nhà tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Ngọc Tiến
Khu nhà tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Ngọc Tiến
Lên top